+91 942 538 6006 info@paramhansa.org

Contact Us

Send us mail

Our Head Office

Swami Paramhansa Swastha Shiksha Avam Paryavaran Sanrakshan Samsthana (SPSS)
# 2011, ASHIRWAD
near BJP Office, M P Nagar,
Behind Jankar Talkies,Satna (M.P.).

Call us

+91 94253 86006
+91 99935 26888
+91 7612 660882

Campus Contact

Swami Paramhansa Swastha Shiksha Avam Paryavaran Sanrakshan Samsthana (SPSS)
Paramhansa Vatika,
#84, Area Rampur,
Circle - Raghurajnagar, Satna (M.P.).

Call us

+91 94253 86006
+91 99935 26888
+91 7612 660882

Email Addresses

info@paramhansa.org

Copyright 2010-2014 - Paramhansa Samasthana